Educador/a per al projecte Òmnia al barri de Llefià (Badalona)

Descripció:
Responsable de projecte de dinamització en tecnologies de la informació i comunicació.
Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives.
Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora.
Treball amb altres projectes de l’entitat aportant el coneixement tècnic de les tecnologies de la informació i la seva aplicació didàctica.
Programació, execució i avaluació d’accions socioeducatives amb TIC.
Conducció de grups en l’aprenentatge informàtic.
Impuls d’activitats comunitàries utilitzant les TIC.
Coordinació d’equips de treball amb voluntariat i seguiment d'alumnat en pràctiques.
Coordinació amb entitats i recursos educatius del barri.


Condicions:
HORARI

40h setmanals de dilluns a divendres
SOU BRUT

1835,98€ bruts mensuals per 12 pagues.
TIPUS DE CONTRACTACIÓ

Contracte indefinit.


Requisits:
FORMACIÓ

Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.
Valorable formació en programari específic, especialment software lliure i multimèdia.
EXPERIÈNCIA

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
Mínim 1 any d’experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb les Noves Tecnologies amb infància, adolescència, joves i adults en desavantatge social.
Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals.
Experiència com a formador en tecnologies de la informació.
Disseny i execució d’accions socioeducatives, aplicant tecnologies de la informació i comunicació.
Experiència en el disseny i execució d’accions formatives d’alfabetització digital.
Organització, gestió i manteniment d’espais multimèdia.
COMPETÈNCIES

Dinamisme i autonomia.
Capacitat d’autoaprenentatge.
Treball en equip.
Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnat en pràctiques.
Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius.
Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball grupals en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris


Telèfon:
933170013

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/educadora-al-projecte-omnia-al-barri-de-llefia-badalona-tipus-doferta-de-treball
Entitat
Casal dels Infants
Termini
Publicació
20/09/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Badalona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades