Responsable Financer

Descripció:
Es cerca persona per realitzar les tasques i funcions de Responsable Financer per la Fundació Llegat Roca i Pi.

Es valorarà que tingui inquietud i sensibilitat per treballar en una Institució de caire social.

Funcions:

En dependència directe de la gerència de la Fundació, la persona haurà de realitzar les funcions de Responsable Financer gestionant les finances de l’entitat, dissenyant i fent el seguiment de l’estratègia financera i optimitzant la fiscalitat i els recursos econòmics de la Fundació. També haurà de garantir la sostenibilitat, liquiditat i viabilitat de les inversions; així com la gestió del patrimoni i les fonts d’ingressos a través de quotes i subvencions.

Analitzar tota la informació financera, tant de l'entitat com de l'entorn, per a la millor presa de decisions sobre el rumb a seguir en termes d'inversió, controls de despeses, ajustaments a les metes d’ingressos de l’entitat, etc.
Planejar de manera estratègica les finances de la Fundació, així com els pressupostos generals, de tresoreria i d'inversions que s'hagin de fer.
Assessorar al comitè de Direcció i al Patronat en les decisions de l'entitat segons les fites i els riscos calculats que es vulguin prendre. Així com també a les diferents àrees de la Fundació organització sobre els seus objectius d’ingressos, elaboració de pressupostos, control de despeses, i recerca, obtenció i justificació de subvencions etc.
Tasques:

Dirigir la planificació financera estratègica de l’entitat.
Gestionar la informació financera de l’organització mitjançant informes financers, tant interns com els establerts per normatives legals.
Analitzar l'exercici financer, per tal de prendre decisions encertades per garantir el compliment de les fites de l’entitat.
Supervisar les àrees d'auditoria, impostos i altres assumptes fiscals de l'organització; el contacte amb empreses d'assessoria externa.
Desenvolupar i implementar polítiques comptables i processos financers que optimitzin la gestió de la Fundació.
Supervisar l'elaboració de pressupostos i previsions de part dels diferents departaments de la Fundació, així com el control al llarg del període fiscal.
Supervisar i controlar la nòmina de l’entitat.
Avaluar, minimitzar i gestionar el risc financer davant les operacions que faci la Fundació.
Supervisar la presa de decisions des de l'anàlisi de subvencions, anàlisi de marges, anàlisi de preus, etc.
Avaluar i analitzar les inversions per presentar davant de la direcció general de la Fundació.
Seguir i gestiona el patrimoni immobiliari: noves adquisicions, reformes, rendiments...
Seguir i gestionar el patrimoni financer
Identificar i aconseguir possibles subvencions de fons nacionals o europeus.


Condicions:
Incorporació immediata
Jornada completa (lloc de treball presencial Badalona)
Pla de carrera
Horari: Flexible, amb la base de 8:00 a 17:00, divendres intensiu
Contracte indefinit
Salari: 32.000-35.000 eur bruts/any (segons vàlua i experiència)


Requisits:
Formació i coneixements:

Formació acadèmica universitària en alguna de les àrees següents: comptabilitat, finances o administració.
Domini en el maneig de programari comptable, ERP i eines com a Excel.
Alt nivell de coneixement de les normatives i principis comptables i fiscals i de la Llei de Fundacions.
Català i castellà.
Competències:

Habilitats fortes per a l'anàlisi d'informes financers, la qual cosa significa a més una clara orientació al detall.
Gran capacitat per a la comprensió numèrica.
Lideratge tant dins del vostre equip de treball com sobre altres departaments i personal de l’entitat.
Alta capacitat per resoldre problemes i oferir solucions oportunes i encertades.
Pensament estratègic per a la realització de plans financers i pressupostos segons els objectius de l’entitat.
Comprensió i visió de negoci que permetin alinear els objectius d'inversió amb les fites financeres de l’entitat.
Habilitats comunicacionals per expressar-se de manera eficaç amb audiències de diversos nivells.
Capacitat per a la presa de decisions, considerant variables macroeconòmiques i assumint riscos calculats.
Alt sentit de la integritat i ètica a la feina, servint de model al seu equip de treball en el correcte compliment de normatives legals.
Sensibilitat per les problemàtiques socials.
Experiència:

5 anys en àrees comptables i financeres, preferiblement en empreses de caire social.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/responsable-financer-0
Entitat
Fundació Llegat Roca i Pi
Termini
Publicació
15/11/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Badalona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades