Integrador/a Social pel Centre Obert Adolescent al Besòs (Barcelona)

Descripció:
El Casal dels Infants cerca una persona que desenvolupi la feina d'integració social per al Centre Obert Adolescent al Besòs. Aquestes seràn algunes de les seves tasques:

Seguiment del procés socioeducatiu dels adolescents del Centre Obert amb el suport i supervisió del responsable de projecte.
Participar en el disseny de la programació, realització i en l’avaluació de les activitats de grups d’adolescents de 12 a 16 anys.
Atenció grupal i individual.
Dinamització de grups i de les seves famílies.
Coordinació i animació de l’equip de voluntariat i estudiants en pràctiques
Manteniment i gestió dels materials i espais del projecte.


Condicions:
Horari: 25h setmanals de dilluns a divendres, en horari de tarda majoritàriament. Ocasionalment treball en cap de setmana, a compensar amb el còmput anual d’hores. Casals per vacances escolars i colònies d’estiu.
Sou brut: 988,38 € bruts per 12 pagues.


Requisits:
Formació i coneixements:

Cicle Formatiu superior acabat en Integració social.
Amb títol de monitor d’activitats de lleure.
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).
Experiència:

Experiència de treball socioeducatiu i de lleure amb adolescents de 12 a 16 anys.
Experiència en treball amb població en risc.
Experiència en l’elaboració, aplicació i avaluació de plans de treball amb famílies i adolescents en situació de vulnerabilitat i/o risc social
Competències:

Capacitat per fer plans de treball individualitzats amb adolescents i famílies
Capacitat de dissenyar i programar activitats de lleure
Capacitat d’atenció socioeducativa individual, grupal i de les famílies
Dinamisme, flexibilitat i empatia
Capacitat de coordinar equips de voluntariat i estudiants en pràctiques


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/integradora-social-pel-centre-obert-adolescent-al-besos-barcelona
Entitat
Casal dels Infants
Termini
Publicació
15/11/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades