Educador/a social al Centre Obert Tronada

Descripció:
Des de l'Associació Juvenil Tronada cerquen un/a educador/a social per a incorporar-se al Centre Obert Tronada (Can Peguera, Nou Barris) en un termini aproximat de de quinze dies.

La vacant a cobrir correspon al d'educadora referent del grup de grans, menors d'entre 10 a 12 anys, en situació de vulnerabilitat i/o situació de risc. La ràtio d'infants és 1/10.

L'equip educatiu està format per la directora del Centre Obert, dues educadores més (referents dels grups de mitjans i petits) i persones en pràctiques d'Integració Social.

Aquestes seran algunes de les funcions de la persona contractada:

Programació, dinamització i avaluació de la intervenció socioeducativa amb el grup d’infants.
Disseny, planificació, execució i avaluació del Pla d'Activitats.
Redacció i avaluació de projectes del Centre Obert.
Elaboració i seguiment de Plans Educatius Individualitzats.
Recollides a la sortida de l'escola.
Realització de tutories i entrevistes amb famílies.
Coordinació amb els diferents agents del territori: Serveis socials, EAIA, centres educatius, espais de participació comunitària.
Coordinació i participació en espais de dinamització comunitària ( castanyada, carnestoltes, festes majors..)
Coordinació amb l'equip educatiu del Centre Obert.
Acompanyament i coordinació amb els voluntaris i personal en practiques que intervenen amb el grup.


Condicions:
S’ofereix contracte en categoria d’educadora social en el conveni d’acció social a 30 hores setmanals de dilluns a divendres. Contracte indefinit amb el període de prova corresponent al conveni i categoria.

L'horari laboral és:

Dilluns de 13:30h a 20:30h
Dimarts de 15:30h a 20:30h
Dimecres de 12:30h a 20:30h.
Dijous i divendres de 15:30 a 20:30h.
L’horari d’atenció directa és de dilluns a divendres de 16:30 a 19:30h

Es treballen dissabtes molt puntuals ( carnestoltes, festes majors...) i les hores es recuperen durant el curs. Un cap de setmana del mes de març marxen de colònies amb tot el Centre Obert.

Les persones interessades hauran d'enviar els currículums a centreobert@tronada.org. En el cos de l’e-mail caldrà explicar l’experiència amb infància en risc, la franja d’edat i les funcions desenvolupades.

Incorporació: última setmana de novembre de 2022.Requisits:
Imprescindible titulació universitària d’educació social. No es valoraran currículums amb altres titulacions de l’àmbit social.
Imprescindible Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual negatiu.
Domini de la llengua catalana ( equivalent a nivell C)
Experiència mínima d’un o dos anys d’intervenció directa, com a referent de grup, d’infants d’entre 10 a 12 anys o adolescents en situació de vulnerabilitat o risc social.
Es valorarà:

Titulació de monitora o directora en el lleure.
Experiència de voluntariat en el sector social.
Altres titulacions o formacions de l’àmbit social.
Competències:

Iniciativa.
Treball en equip.
Capacitat d’autoorganització .
Actitud positiva davant la feina.
Persona responsable i amb bon tracte al personal.
Resolució de conflictes.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/educadoraeducadora-social-centre-obert-tronada
Entitat
Associació Juvenil Tronada
Termini
Publicació
15/11/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades