Auxiliar Educatiu/va pel Centre Socioeducatiu Cascavell al barri de La Mina (Sant Adrià de Besòs)

Descripció:
El Casal dels Infants cerca un/a auxiliar educatiu/va per al seu centre socioeducatiu 'Cascavell' del barri de La Mina a Sant Adrià del Besòs. La persona contractada desenvoluparà les següents tasques:

Acompanyament del procés socioeducatiu dels infants amb el suport i supervisió del responsable de projecte.
Participar en el disseny de la programació, realització i avaluació de les activitats socioeducatives dels infants/joves.
Dinamització de les activitats amb grups d’infants de 6 a 12 anys en desavantatge social.
Coordinació i animació de l’equip de voluntaris i alumnes en pràctiques.
Preparació, manteniment i gestió dels materials i espais del projecte.


Condicions:
Horari: 17 h setmanals en horari de tarda majoritàriament.
Sou brut: 615,86€ bruts mensuals per 12 pagues.
Incorporació: Immediata.
Altres: Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
Sobre el procés de selecció:

Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
No es podran respondre consultes particulars o específiques.
Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.
Només es donarà resposta als candidats entrevistats.


Requisits:
Formació:

Preferentment estudiant del Cicle formatiu de Grau Superior en Integració Social, Animació Sociocultural o relacionats.
Amb títol de monitor/a i/o director/a d’activitats de lleure.
Experiència i requeriments:

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Experiència amb infants de 6 a 12 anys , preferiblement en desavantatge social.
Capacitat d’atenció socioeducativa individual, grupal.
Competències:

Capacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives de reforç educatiu i de lleure amb infants en desavantatge social.
Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal.
Dinamisme, flexibilitat i empatia.
Capacitat de treballar en equip i organitzar equips de voluntariat i estudiants en pràctiques.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/auxiliar-educatiuva-pel-centre-socioeducatiu-cascavell-al-barri-de-la-mina-sant-adria
Entitat
Casal dels infants
Termini
Publicació
15/11/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades