Assistent d'administració

Descripció:
Sota la supervisió del responsable de persones i processos administratius de NOVACT, la persona seleccionada s'encarregarà de donar suport a la introducció de dades comptables, gestió administrativa i seguiment dels pressupostos dels projectes de NOVACT. Aquestes seràn algunes de les seves tasques:

Suport en la introducció de dades, registre i seguiment comptable de despeses.
Gestió i control de cobraments de subvencions, factures, pagament de proveïdors en coordinació amb administració.
Suport en l'elaboració i la justificació econòmica dels projectes (Revisió de factures, preparació de documents ...).
Suport a les auditories anuals de l' entitat i la preparació de les auditories de projectes.
Presentació i lliurament de formulacions, justificacions i requeriments en coordinació amb les tècniques de projectes.
Custòdia de l' arxiu físic i digital de comptabilitat i de projectes.
Altres tasques que siguin demanades per al personal de projectes que resultin necessàries per al correcte funcionament de l' àrea en particular i de l' entitat en general.


Condicions:
Contracte formatiu per a la optenció de la pràctica professional d'un any amb periode de prova d'un mes.
Jornada completa: 37.5 hores setmanals
Salari: 22.050€ bruts anuals
Ubicació: Barcelona


Requisits:
Per a aquesta candidatura cal demostrar:

Haver finalitzat els estudis en un centre reglat fa menys de 3 anys.
Formació en matèria de comptabilitat i administració.
Coneixements d'eines ofimàtiques comptables (Excel, contaplus, SAP).
Actitud proactiva flexibilitat i adaptable a canvis.
Català, Castellà obligatoris.
Nivell mitjà d'anglès.
Una persona íntegra amb sòlids valors personals, alineada amb la nostra missió.
Les següents qualificacions seran altament valorades:

Comptar amb cartes de recomanació de professores/es.
Coneixement usuari de SAP Business One.
Coneixement de la llengua francesa i/o àrab.
Experiència de pràctiques prèvies en posicions similars.


Telèfon:
935514714

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/assistent-administracio
Entitat
Associació NOVACT
Termini
Publicació
15/11/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades