Assistent Personal

Fundació Privada ECOM
Actualment, des del servei d’assistència personal d’ECOM, busquem una persona per treballar com a assistent personal per donar suport i atendre a persones amb discapacitat física a Igualada.
Funcions i tasques a desenvolupar:
- Funcions de suport (amb consentiment de la persona usuària) en activitats de la vida diària, (higiene, alimentació, atenció personal…), així com la realització de mobilitzacions amb i sense grua.
- Funcions de suport (amb consentiment de la persona usuària) dins les activitats de la llar.
- Funcions de suport en activitats d’acompanyaments fora de la llar: formació, feina, mèdics, participació comunitària, gestions personals, etc.
- Funcions de suport (amb consentiment de la persona) en altres activitats que formin part del projecte de vida independent de la persona usuària: viatges, activitats d’oci...
Requeriments:
- Formació en qualsevols d’aquests àmbits:
▪ Atenció a persones en situació de dependència
▪ Auxiliar d’infermeria
▪ Infermer/a
▪ Assistent socio – sanitari
Competències:
- Flexibilitat
- Saber-se situar en un segon pla.
- Empatia
- Ser respectuós/a
- Ser prudent
- Capacitat de ser actiu però no directiu.
Es valorarà:
▪ Certificat de discapacitat.
▪ Experiència treballant amb persones amb discapacitat.
▪ Coneixements del Tercer Sector.
S’ofereix:
▪ Incorporació: 03/12 al 7/01
▪ Jornada laboral: 9h/setmanals. Dilluns i diumenge matí i dissabte matí i tarda
▪ Contracte de substitució
▪ Retribució 304,64 € euros bruts mensuals.
▪ Lloc de treball: Igualada
Entitat
Fundació ECOM
Termini
Publicació
18/11/2022
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Igualada
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
Auxiliar d’infermeria
Torns
Matí
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Cap
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades