Educador/a Especialitzat/da per al Centre Obert Adolescents al barri del Besòs (Substitució)

Descripció:
El Casal dels Infants cerca un/a educador/a especialitzat/da per al seu Centre Obert per a adolescents al barri del Besós. Aquestes seran les seves tasques:
Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives.
Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).
Coordinació de l’equip educatiu (contractat, voluntariat i pràctiques).
Coordinació amb entitats i la xarxa d’atenció a la infància.


Condicions:
Contractació:


Durada: aproximadament 5 setmanes.
Tipus de contractació: Contracte per substitució


Requisits:
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Mínim 3 anys d’experiència.
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb
adolescents en desavantatge social.
Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals i individuals amb adolescents en risc o exclusió social i les seves famílies.
Experiència en el disseny, realització i avaluació de projectes socioeducatius.
Formació:


Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social o experiència professional equivalent.
Valorable títol de Director/a d’activitats de lleure.
Competències:


Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnes en pràctiques.
Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles.
Visió innovadora i estratègica de l’àmbit d’intervenció.
Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.
Dinamisme i autonomia.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/educadora-especialitzatda-al-centre-obert-adolescents-al-barri-del-besos-substitucio
Entitat
Casal dels Infants
Termini
Publicació
19/01/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades