Educador/a pel Centre Obert del barri de Llefià

Descripció:
El Casal dels Infants cerca un/a educador/a per al seu Centre Obert al barri de Llefià. Relitzarà les següents tasques:

Realització de l’acompanyament socioeducatiu d’infants i famílies en risc social: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa)
Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives a partir dels objectius establerts.
Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
Coordinació temes vinculats amb el programa ProInfància.


Condicions:
Horari: 30 hores
Sou brut: 1376,99
Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.


Requisits:
Mínim 1 any d’experiència.

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en desavantatge social
Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals.
Formació:

Titulació universitària en Educació Social.
Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/educadora-pel-centre-obert-del-barri-de-llefia
Entitat
Casal els infants
Termini
Publicació
19/01/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Badalona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades