Borsa de treball per substitucions puntuals: Educador/a

Casal dels Infants
FORMACIÓ

Titulació universitària en Educació Social o estudis afins

Valorable títol de Director/a d’activitats de lleure.

EXPERIÈNCIA
Mínim 1 any d’experiència.

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)

Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb població en situació de desavantatge social.

Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals.

COMPETÈNCIES

Competència en la direcció i el lideratge de l’equip de voluntariat i alumnes en pràctiques.

Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.

Dinamisme i autonomia.

FEINA
Realització de l’acompanyament socioeducatiu dels infants, joves o famílies en risc social: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa).

Realització de la programació i de les accions educatives a partir dels objectius establerts.

Intervenció socioeducativa en grup i individualment.

Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.

Coordinació temes vinculats amb el programa ProInfància.

HORARI: 30h

SOU BRUT: 1376,99

ESPECIFICITATS La durada de les substitucions poden ser variables en funció de les baixes a cobrir(una o varies setmanes), a concretar abans de l’inici de contracte. Es farà una trucada a les persones que estiguin interessades per incloure-les a la nostra borsa anual.

Altres Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.

Enviar el currículum en document adjunt en format Word o Pdf amb la referència 2211ESG a l’assumpte a rh016@casaldelsinfants.org

Entitat
El Casal dels Infants
Termini
Publicació
19/01/2023
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona (província)
Girona (província)
Especialitat acadèmica
Educació Social
Grau en Psicologia
Grau Pedagogía
Grau Treball social
Sociologia
Torns
Matí
Tarda
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Més de 15
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades