Assistent Personal

Federació ECOM
Denominació del lloc de treball: Assistent Personal
Entitat que convoca: Fundació Ecom
Actualment, des del servei d’assistència personal d’ECOM, busquem una persona per
treballar com a assistent personal per donar suport i atendre a usuaris amb discapacitat física
a Granollers.
Funcions i tasques a desenvolupar:
Funcions de suport (amb consentiment de la persona usuària) en activitats de la vida diària,
(higiene, alimentació, atenció personal…), així com la realització de mobilitzacions amb i
sense grua.
- Funcions de suport (amb consentiment de la persona usuària) dins les activitats de la llar. -
Funcions de suport en activitats d’acompanyaments fora de la llar: formació, feina, mèdics,
participació comunitària, gestions personals, etc.
- Funcions de suport (amb consentiment de la persona) en altres activitats que formin part del
projecte de vida independent de la persona usuària: viatges, activitats d’oci...
Requeriments:
Formació en qualsevols d’aquests àmbits:
▪ Atenció a persones en situació de dependència
▪ Auxiliar d’infermeria
▪ Infermer/a
▪ Assistent sacio – sanitari
Permís de conduir B
Competències:
- Flexibilitat
- Saber-se situar en un segon pla.
- Disposar d’una bona autoestima i estabilitat emocional.
- Empatia
- Ser respectuós/a
- Ser prudent
- Capacitat de ser actiu però no directiu.
Es valorarà:
▪ Certificat de discapacitat.
▪ Experiència treballant amb persones amb discapacitat.
▪ Coneixements del Tercer Sector.
S’ofereix:
▪ Incorporació: Inmediata
▪ Jornada laboral: 8h/setmanals. Dimarts i Dijous de 17:00 a 20:00 i Divendres de 17:00
a 19:00h
▪ Contracte indefinit
▪ Retribució 272,14 euros bruts mensuals.
▪ Lloc de treball: Granollers
Forma de lliurament: (Especificant REF:AP01/2023)
- A la seu d’ECOM: Gran Via Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona.
- Tel. 934 515 550
- Adreça electrònica: mnavarro@ecom.ca
Entitat
FUNDACIÓ ECOM
Termini
Publicació
23/01/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona (província)
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
Auxiliar d’infermeria
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades