Director/a de projectes

Descripció:
La Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural busca un/a director/a de projectes. Les seves funcions seran les següents:

Tasques genèriques de suport a la gerència de l'Acellec (Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura)
Coordinació de la programació i producció d'activitats patronals
Atenció i serveis als socis i planificació i seguiment d'accions comunicatives
Participació en comissions i grups de treball de l'Acellec
Elaboració de continguts web i per a les xarxes socials
Redacció de projectes i memòries


Condicions:
Tipus de contracte: Indefinit
Durada del contracte: Indefinit
Retribució: 25.000 € bruts anuals
Àmbit de treball: Responsable de projectes
Àmbit territorial: Barcelona


Requisits:
Domini nadiu de català i castellà.
Habilitat per a parlar en públic i conduir grups de treball.
Habilitat per a la redacció de textos tècnics i comunicatius.
Capacitat analítica, pensament estratègic i disseny de projectes.
Formació necessaria

Titulació universitària de grau en ciències socials o en l'àmbit empresarial i de la gestió econòmica
Mèrits que es valoraran

Coneixement d'anglès.
Experiència prèvia de gestió en l'àmbit del lleure educatiu i la gestió cultural.
Domini de les xarxes socials i formació en comunicació periodística i/o audiovisual.
Experiència en el món de la gestió associativa.
Experiència en la gestió i producció d'esdeveniments.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/directora-de-projectes-0
Entitat
Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural
Termini
Publicació
4/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades