EDUCADOR/A SOCIAL

FUNDACIÓ PRIVADA FOMENT DE L'HABITATGE SOCIAL
Busquem una persona organitzada, dinàmica, resolutiva, flexible, amb capacitat de treball en equip i amb coneixements específics de seguiment i acompanyament a famílies.

Funcions i tasques a desenvolupar:
• Ser referent de l’habitatge per a les famílies.
• Elaborar i implementar plans de treball específics i acompanyament social per a cada cas amb l’objectiu d’assolir l’autonomia familiar i/o personal plena.
• Promoure la corresponsabilització en el seguiment, acompanyament i intervenció social a través de la coordinació amb els diferents actors referents de les famílies.
• Realitzar el seguiment i acompanyament a través de visites periòdiques a l’habitatge.
• Treballar conjuntament amb les famílies en l’adquisició d’hàbits bàsics en l’ús de l’habitatge.
• Seguir i avaluar l’evolució social mitjançant indicadors i informes d'impacte del projecte.
• Realitzar tasques de mediació i negociació en la gestió del seguiment social.
• Elaborar els informes necessaris per a la justificació del projecte.

Es demana:
• Formació universitària en Educació Social, Treball Social o equivalent.
• Experiència en l’àmbit social i en el seguiment i acompanyament de famílies i persones en situació de risc d’exclusió social.

També es valorarà:
• Formació, coneixements i/o experiència en: resolució de conflictes, multiculturalitat, treball comunitari, exclusió social i recursos residencials.
• Experiència com a usuari/a de MSOffice.

Oferim:
Contracte laboral a Jornada completa de 38,5 h setmanals, amb incorporació a finals de maig de 2023.
Retribució al voltant de 24.300€ bruts anuals.

Com respondre a l'oferta
Feu arribar el vostre currículum i una carta de motivació que expliqui perquè t’interessa aquesta oferta a seleccio@habitatgesocial.org, amb la referència EDU, abans del dia 19 de maig de 2023.
Entitat
FUNDACIÓ F. HABITATGE SOCIAL
Termini
Publicació
5/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Educació Social
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades