Tècnic/a de Comunicació

Fundació Privada ECOM
En dependència de la Responsable de Comunicació, les funcions seran les següents:
 Suport en la gestió del web i les xarxes socials de l’organització, i generació de continguts
per web, butlletins, newsletters...
 Elaboració del clipping de premsa diari.
 Col·laboració en la preparació i desenvolupament d'actes de l'entitat.
 Suport en la planificació de campanyes comunicatives i en l’execució i avaluació d’aquestes.
 Suport en l'elaboració d'accions de premsa i en el seguiment amb els mitjans de
comunicació.
 Col·laboració en l'elaboració de materials corporatius (presentacions, tríptics, memòria...).
 Gestió amb proveïdors externs.
 Gestió i actualització de bases de dades de contactes.
Requeriments:
 Titulació: Grau en Comunicació Audiovisual i/o Comunicació a les Organitzacions i/o
Periodisme i/o Publicitat i Relacions Públiques.
 Coneixement estratègic i experiència en gestió de XXSS.
 Coneixement en l’ús de Mailchimp.
 Domini del Paquet Office.
 Nivell alt de català i castellà parlat i escrit.
 Experiència mínima d’1 any en una ocupació amb funcions similars, desitjable en
organitzacions de l’àmbit social.
Competències
 Treball en equip.
 Compromís.
 Adaptació als canvis i polivalència.
 Creativitat.
 Capacitat d’organització i planificació del treball.
 Capacitat d’iniciativa i proactivitat.
Valorarem:
 Formació complementària en Màrqueting Digital, Publicitat, i Relacions Públiques i Protocol.
 Coneixement d’eines de disseny gràfic i producció audiovisual (Photoshop, InDesign, Adobe
Premiere …).
 Coneixement tècnic i en la gestió de Drupal.
 Coneixement de l’àmbit associatiu català, i en especial de l’àmbit de la discapacitat, i
motivació per la tasca social.
 Persones amb discapacitat.
Oferim:
 Incorporació immediata.
 Contracte fins al 31/12/2023
 Jornada laboral a temps complet de 35 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres
(matins i dues tardes)
 Retribució de 1.387,73€ bruts mensuals per 14 pagues
 Lloc de treball: A la seu d’ECOM de l’Av. Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a
(Barcelona)
Entitat
Fundació ECOM
Termini
Publicació
10/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona (província)
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Comunicació, marketing i captació de fons
Torns
Nit
Tarda
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades