Auxiliar Educatiu/va pel Centre Obert de Salt (Girona)

Casal dels Infants
FORMACIÓ
Preferentment Cicle formatiu de Grau Superior en Integració Social.
Carnet de monitor/a i/o director/a d’activitats de lleure.

COMPETÈNCIES
Capacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives amb infants en desavantatge
social.
Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal als infants i a les famílies.
Dinamisme, flexibilitat i empatia.
Capacitat de coordinar equips de voluntariat i estudiants en pràctiques.

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Experiència en el treball socioeducatiu amb Infants en desavantatge social.
Capacitat per realitzar acompanyament socioeducatiu a infants i famílies.
Experiència en treball amb població en situació de vulnerabilitat social.

FEINA
Seguiment del procés socioeducatiu dels infants amb el suport i supervisió del responsable de
projecte.
Participar en el disseny de la programació, realització i avaluació de les activitats socioeducatives dels
infants.
Dinamització de les activitats amb grups d’infants.
Coordinació i animació de l’equip de voluntaris i alumnes en pràctiques.
Preparació, manteniment i gestió dels materials i espais del projecte.
Atenció grupal.

HORARI 25 hores de dilluns a divendres en horari de tarda. Puntualment treball en caps de setmana
amb compensació en còmput anual d’hores. Activitats en vacances escolars de casals i colònies.
SOU BRUT 905,67 € bruts mensuals per 12 pagues
INCORPORACIÓ Juny 2023
TIPUS DE CONTRACTACIÓ indefinida
ALTRES Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.


Entitat
El Casal dels Infants
Termini
Publicació
11/05/2023
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Salt
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
CFGS Integració social
Grau Superior Integració Social
Tècnic superior d'integració social
Tècnica en Integració Social
Jornada
Parcial
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Cap
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades