Auxiliar Educatiu/va pel Centre Obert de Salt (Girona)

Descripció:
El Casal dels Infants busca un/a auxiliar educatiu/va per un Centre Obert a Salt, Girona. Les seves tasques seran les següents:


Seguiment del procés socioeducatiu dels infants amb el suport i supervisió del responsable de projecte.
Participar en el disseny de la programació, realització i avaluació de les activitats socioeducatives dels infants.
Dinamització de les activitats amb grups d’infants.
Coordinació i animació de l’equip de voluntaris i alumnes en pràctiques.
Preparació, manteniment i gestió dels materials i espais del projecte.
Atenció grupal.


Condicions:
Horari: 25 hores de dilluns a divendres en horari a la tarda.
Sou brut: 905,67 € bruts mensuals per 12 pagues
Incorporació: 10/06/2023
Contractació: Indefinida
Altres: Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.


Requisits:
Formació


Preferentment Cicle formatiu de Grau Superior en Integració Social.
Carnet de monitor/a i/o director/a d’activitats de lleure.
Experiència


Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Experiència en el treball socioeducatiu amb Infants en desavantatge social.
Capacitat per realitzar acompanyament socioeducatiu a infants i famílies.
Experiència en treball amb població en situació de vulnerabilitat social.
CompetènciesCapacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives amb infants en desavantatge social.
Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal als infants i a les famílies.
Dinamisme, flexibilitat i empatia.
Capacitat de coordinar equips de voluntariat i estudiants en pràctiques.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/auxiliar-educatiuva-pel-centre-obert-de-salt-girona
Entitat
El Casal dels Infants
Termini
Publicació
11/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Salt
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades