Auxiliar de suport als projectes socioeducatius a Salt (Girona)

Descripció:
El Casal dels Infants busca un/a auxiliar de suport als projectes socioeducatius a Salt, Girona. Les tasques de la persona contractada seran les següents:

Gestionar els espais del centre de treball per a poder realitzar adequadament l’atenció directe amb els/les participants.
Col·laborar en la dinamització d’activitats amb els i les participants dels diferents serveis.
Dur a terme processos administratius de suport als serveis del centre de treball.
Preparació del material necessari per a la realització de les activitats socioeducatives dels serveis.


Condicions:
Horari 40h setmanals
Sou brut 1.294,70€ bruts mensuales per 12 pagues
Incorporació 01/07/2023
Contractació fins novembre 2023
Altres Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.


Requisits:
Formació


Estudis mínims acabats de l’Educació Secundària Obligatòria.
Valorable carnet de monitor/a de lleure.
Experiència


Nivell bàsic d’ofimàtica.
Bon nivell de català i castellà.
Els requisits imprescindibles de la subvenció són:

Tenir entre 17 i 25 anys
No haver estat beneficiari anteriorment de la mateixa Subvenció l’any anterior.
Estar inscrit al Servei d’Ocupació com a Demandant d’Ocupació (DONO).
I complir amb un dels dos requisits següents:

Acreditar la situació de tutela o de extutela de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (s’hi inclou persones que hagin estat ateses per serveis de la DGAIA sense resolució formal d’adjudicació de tutela a la Generalitat).
Acreditar estar en situació de vulnerabilitat (informe Serveis Socials,...)
Competències

Dinamisme i empatia.
Capacitat organitzativa.
Capacitat de treball en equip


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/auxiliar-de-suport-als-projectes-socioeducatius-salt-girona
Entitat
El Casal dels Infants
Termini
Publicació
11/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Salt
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades