Assistent Personal

Descripció:
Actualment, des del servei d’assistència personal d’ECOM, busquem una persona per treballar com a assistent personal per donar suport i atendre a usuaris amb discapacitat física a Igualada. Les tasques de la persona contractada seran les següents:

Funcions de suport (amb consentiment de la persona usuària) en activitats de la vida diària, (higiene, alimentació, atenció personal…), així com la realització de mobilitzacions amb i sense grua.
Funcions de suport (amb consentiment de la persona usuària) dins les activitats de la llar. - Funcions de suport en activitats d’acompanyaments fora de la llar: formació, feina, mèdics, participació comunitària, gestions personals, etc.
Funcions de suport (amb consentiment de la persona) en altres activitats que formin part del projecte de vida independent de la persona usuària: viatges, activitats d’oci...


Condicions:
Incorporació: Inmediata
Jornada laboral:
Dilluns (10:00 a 12:00)
Dissabte (10:00 a 13:00 i 18:00 a 20:00)
Diumenge (10:00 a 12:00)

Contracte: indefinit
Retribució: 350-400 euros bruts mensuals.
Lloc de treball: Igualada
Contracte: indefinit
Forma de lliurament: (Especificant REF009/2023)

A la seu d’ECOM: Gran Via Corts Catalanes, 562, pral. 2a, 08011 Barcelona.
Tel. 934 515 550
Adreça electrònica: lgarcia@ecom.cat i ggarcia@ecom.cat


Requisits:
Formació en qualsevols d’aquests àmbits:
Atenció a persones en situació de dependència
Auxiliar d’infermeria
Infermer/a
Assistent socio – sanitari

Flexibilitat horària
Competències:

Flexibilitat
Saber-se situar en un segon pla.
Disposar d’una bona autoestima i estabilitat emocional.
Empatia
Ser respectuós/a
Ser prudent
Capacitat de ser actiu però no directiu.
Es valorarà:

Certificat de discapacitat.
Experiència treballant amb persones amb discapacitat.
Coneixements del Tercer Sector.


Telèfon:
934515550

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/assistent-personal-3
Entitat
Fundació ECOM
Termini
Publicació
15/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades