Tècnic/a d'habitatge (Educador/a Social)

Descripció:
ProHabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des d'una perspectiva de gènere i de drets humans. L’entitat disposa de programes d'inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l'accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen d'exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

Seleccionem un tècnic/a de suport a l’habitatge per incorporar-se a l’equip del Programa d’Inclusió Residencial de Terrassa, mitjançant el qual es desenvolupen diversos projectes d’acolliment residencial i Servei d’Atenció i Acolliment d’Urgència per emergències de violència masclista. Les seves tasques bseran les següents:

Acompanyament en l’entrada a l’allotjament de la família o persona (signatura de l'Acord d'allotjament, el Reglament de Règim Intern i l'inventari d'entrada, així com recollida del dipòsit d'entrada)

Acollida dels casos assignats. Ser la referent dels casos , acompanyar a l’elaboració de pla de treball i sortides habitacionals.
Detecció de necessitats bàsiques i elaboració de propostes de cobertura - Acompanyament en la gestió del quotidià
Elaboració del Pla de Treball de la família o persona (el Pla de treball es farà de forma coordinada amb altres agents sempre que el projecte així ho estableixi)
Desenvolupament del model d’acompanyament i seguiment socioeducatiu d'acord amb el Pla de Treball (àmbit laboral, salut, familiar, personal competencial i d’habitatge)
Coordinació amb els diferents serveis i projectes (de l’entitat i fora de l’entitat) per oferir una atenció integral a les persones
Disseny d’actuacions individuals i grupals per la millora competencial -Aplicació de metodologies participatives, comunitàries i d’acompanyament de processos.
Registre quotidià de la informació resultant de les diferents visites o trucades a la persona o família al Diari de Seguiment
Registre dels diferents acords presos amb la persona o família al Document d’Acords i Responsabilitats
Supervisió del correcte ús del recurs residencial (consums adequats de subministres, neteja i manteniment de l'habitatge i el seu contingut, convivència, …)
Gestió i resolució de conflictes amb les persones i/o famílies - Elaboració dels Informes mensuals de les persones i/o famílies
Acompanyament i supervisió de la sortida de l’allotjament de les persones i/o famílies, vinculació al nou territori
Comprovació i posada a punt dels habitatges per a noves incorporacions
Torn de guàrdia, de manera conjunta amb la resta de l’equip, del SAAU cada 2 mesos aproximadament.
Activació i posada en marxa del servei durant el torn de guàrdia.


Condicions:
Jornada: Jornada Complerta ( Dll-DX 15 a 20h i Dm,Dj,Dv de 9:30 a 14 i de 15 a 20)
Categoria: Diplomada. Conveni Acció Social a Catalunya.
Lloc de Treball: Terrassa
Enviar CV's a cv@prohabitatge.org amb la Referència: TECNICA HABITATGE TRRSSA fins el 26/05/2023

Requisits:
Formació reglada en Educació Social
Formació complementària:
Formació en metodologies d'acompanyament amb col·lectius vulnerables.

Es valorarà:

Formació en perspectiva de gènere
Formació en perspectiva intercultural
Formació en matèria de violència Masclista
Coneixement Housing First
Coneixements en polítiques i recursos d' Habitatge social
Metodologies comunitàries-PNL-participació
Coneixement i aplicació del Model de Competències
Competències:

Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
Gestió de l’estrès i la frustració.
Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
Negociació, comunicació i relació interpersonal.
Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.


Telèfon:
938394469

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-dhabitatge-educadora-social
Entitat
Associació Prohabitatge
Termini
Publicació
17/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades