Dos professionals 'Tècnic/a de projecte TIC'

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a través de m4Social, vol incorporar al seu equip dos professionals 'Tècnic/a de projecte TIC' per donar suport al desenvolupament del projecte SimbiòTIC, que vol impulsar la transformació digital del tercer sector a través de la millora dels sistemes d’informació, de gestió i de relació amb la base social de les entitats.

Per fer-ho, SimbiòTIC persegueix la implantació de SinergiaCRM en les entitats del Tercer Sector, però també la millora del software de CRM ja existent perquè s’adapti encara més a les necessitats presents i futures de les organitzacions del tercer sector.

Les seves funcions seran: donar suport en la planificació, coordinació i supervisió de tot el cicle del projecte; encarregar-se de la comunicació amb les entitats; garantir el compliment dels terminis; redactar la documentació necessària; dinamitzar els diferents agents vinculats al projecte; identificar necessitats i reptes, entre altres tasques.

El perfil que se cerca és el d’una persona amb una titulació acadèmica de grau superior (llicenciatura, grau, enginyeria) i formació adicional en l’àmbit de la innovació i les tecnologies de la informació i les comunicacions. Entre les competències necessàries, es demana que tingui coneixements i experiència en gestió de projectes de dinamització tecnològica o transformació digital; en l’ús intensiu d’eines TIC, i en el tercer sector social, entre altres.

També es valorarà que tingui experiència demostrable en gestió de projectes a l’àmbit de les plataformes digitals de client (CRM), cert coneixement de sistemes de base de dades, eines ETL i d’anàlisi i explotació de la informació i de l’ecosistema de la innovació i les tecnologies a Catalunya.

El contracte que s’ofereix és fins a finals de 2025, vinculat al projecte SimbiòTIC finançat amb fons Next Generation UE, amb una jornada de 38,5 hores setmanals, flexibilitat horària i una retribució de 28.783,37€ euros bruts. La incorporació es farà durant el mes de juny de 2023.

Les persones interessades poden enviar el seu currículum vitae al correu electrònic: taula@tercersector.cat fins el dia 1 de juny de 2023.

El nom de l'arxiu ha de seguir la següent estructura: Nom_Cognoms_CV_2023.

Imprescindible indicar a l’assumpte del mail: SimbioTIC_01/2023_Nom_cognoms.
Entitat
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social
Termini
Publicació
17/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades