Tècnic/a de suport a les entitats federades

Fundació Privada ECOM
Funcions i tasques a desenvolupar:

En dependència de la persona responsable, oferir suport a les entitats federades, d’acord al pla de treball, per a contribuir a la seva millora continua. En concret:

Coordinar i fer seguiment de l’edició d’uns materials de suport a les entitats.

Organització i coordinació d'espais de formació: detecció necessitats formatives, planificació i avaluació

Redacció de documents, correus electrònics i butlletins quinzenals i mensuals, amb informació d'interès per a les entitats federades

Desenvolupar tasques internes de gestió: manteniment de la base de dades, elaboració de processos interns de treball, etc

Anàlisi de normatives que afecten a les entitats.

Altres tasques de suport a l’àrea.Requeriments:

Formació: mínima de Cicle Formatiu Grau Superior de l’àmbit social

Domini del paquet Office

Nivell C català

Experiència mínima de dos anys en la gestió d’entitats socials i/o serveis d’economia social i solidària.

Competències:

Treball en equip.

Compromís.

Atenció centrada en la persona.

Adaptació als canvis i polivalència.

Capacitat d’iniciativa i proactivitat.

Capacitat de comunicació i interrelació amb diferents públics.

Capacitat d’organització i planificació del treball.

Capacitat analítica.

Capacitat de redacció de documents.

Valorarem:

Formació especifica en associacionisme i gestió d’entitats socials (associacions i fundacions).

Coneixement o experiència en l’àmbit de la discapacitat, i sobre l'articulació del Tercer sector Social.

Coneixement sobre recursos i eines per les entitats socials.

Certificat de discapacitat.

Coneixement d’eines 2.0 i xarxes socials, gestió de base de dades o CRM i Mailchimp.

Oferim:

Incorporació: Immediata.

Jornada laboral a temps complet: 35 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres i dues tardes.

Contracte fins el 31 de desembre de 2023.

Retribució de: 1.387,73€ bruts mensuals (per 14 pagues).

Lloc de treball: seu d’ECOM Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a)

La data límit de presentació de candidatures és el proper 31/05/2023.Forma de lliurament: (Especificant Ref. 008/23)A la seu d’ECOM: Gran Via Corts Catalanes, 562, ppal. 2a, 08011 Barcelona.Adreça electrònica: recursoshumans@ecom.cat

Entitat
Federació ECOM
Termini
Publicació
19/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona (província)
Titulació mínima requerida
Formació professional
Especialitat acadèmica
Intrgracio social
Torns
Matí
Tarda
Jornada
Completa
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades