Tècnic/a de suport a les entitats federades

Descripció:
La Federació ECOM busca un/a tècnic/a de suport a les entitats federades. La persona contractada, en dependència de la persona responsable, oferirà suport a les entitats federades, d’acord al pla de treball, per a contribuir a la seva millora continua. En concret, les seves tasques seran:
Coordinar i fer seguiment de l’edició d’uns materials de suport a les entitats.
Organització i coordinació d'espais de formació: detecció necessitats formatives, planificació i avaluació
Redacció de documents, correus electrònics i butlletins quinzenals i mensuals, amb informació d'interès per a les entitats federades
Desenvolupar tasques internes de gestió: manteniment de la base de dades, elaboració de processos interns de treball, etc
Anàlisi de normatives que afecten a les entitats.
Altres tasques de suport a l’àrea.


Condicions:
Incorporació: Immediata.
Jornada laboral a temps complet: 35 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres i dues tardes.
Contracte fins el 31 de desembre de 2023.
Retribució de: 1.387,73€ bruts mensuals (per 14 pagues).
Lloc de treball: seu d’ECOM Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 562, pral. 2a


Requisits:
Formació: mínima de Cicle Formatiu Grau Superior de l’àmbit social
Domini del paquet Office
Nivell C català
Experiència mínima de dos anys en la gestió d’entitats socials i/o serveis d’economia social i solidària.
Es valorarà:Formació especifica en associacionisme i gestió d’entitats socials (associacions i fundacions).
Coneixement o experiència en l’àmbit de la discapacitat, i sobre l'articulació del Tercer sector Social.
Coneixement sobre recursos i eines per les entitats socials.
Certificat de discapacitat.
Coneixement d’eines 2.0 i xarxes socials, gestió de base de dades o CRM i Mailchimp.


Telèfon:
934515550

Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/tecnica-de-suport-les-entitats-federades
Entitat
Federació ECOM
Termini
Publicació
22/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades