Educador/a pel servei Ocell de Foc (Barcelonès Nord)

Casal dels Infants
El Casal dels Infants està cercant un educador/a pel servei Ocell de Foc.

Formació
Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social.

Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.

Experiència
Mínim 1 any d’experiència.

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C).

Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb joves en desavantatge social i/o amb problemàtica derivada de la salut mental.

Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals.

Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials.

Competències
Capacitat de dissenyar, realitzar i avaluar projectes de participació comunitària de joves

Capacitat mobilitzar processos de participació, d’autoorganització col·lectiva i de millora comunitaria.

Coneixement de tècniques de mediació i resolució de conflictes.

Competència en la direcció i el lideratge de grups i altres professionals de l'equip de treball del nucli d’entitats, voluntariat i alumnes en pràctiques.

Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.

Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.

Dinamisme i autonomia.

Feina
Responsable del servei d’atenció grupal al col·lectiu de joves en general i de l’espai de referència per als joves.

Disseny, execució i avaluació d’activitats que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competències personals dels/les joves en matèria de dinamització i d'activació de l'autoorganització col·lectives i de col·laboració amb organitzacions del territori de joves o per a joves.

Informació i orientació per a l’accés als serveis i activitats que ofereixen el programa als diferents barris.

Generació d’espais de participació juvenil i d’interrelació amb la comunitat i de dinamització i d'autoorganització col·lectiva dels joves per fomentar la coneixença mútua, la integració i la cohesió social i la millora de la comunitat.

Intervenció socioeducativa amb grups de joves amb i sense problemes derivats de la malaltia mental.

Seguiment individualitzat i suport integral de joves en general i de les seves situacions.

Promoció d’activitats de foment “d'estratègies d’autocura” col·lectiva i de grups

Desenvolupament de tallers de creació de propostes i iniciatives col·lectives (xerrades, presencials o virtuals, de caràcter motivacional, amb metodologies innovadores i amb un discurs actual o en dinàmiques pràctiques i/o tallers de prototipatge de models cooperatius).

Elaboració de materials específics sobre organització col·lectiva.

Coordinació i treball conjunt amb entitats i serveis del territori per a la detecció de la problemàtica de salut mental i d’altres agents socials corresponents.

Acompanyament socioeducatiu en grup i individualment: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).

Coordinació de l’equip de professionals del nucli d’entitats que conformen el projecte i que intervé amb el grup i dinamització del voluntariat.

Horari40 hores setmanals
Sou brut1.835,98€ brutos mensuales por 12 pagas.
Incorporació30/05/2023
Contractació
Indefinit amb una durada mínima de 1,5 anys i amb possible continuïtat.
Entitat
El Casal dels Infants
Termini
Publicació
22/05/2023
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Presencial
Ubicació
Barcelona (província)
Titulació mínima requerida
Llicenciatura/grau
Especialitat acadèmica
Educació Social
Grau en Psicologia
Grau Pedagogía
Grau Treball social
Torns
Matí
Tarda
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades