Coordinador/a Espai Jove a Montcada

Descripció:
T'agradaria treballar realitzant tasques de coordinació en el sector social? Des de la Fundació Pere Tarrés estem cercant a un/a Coordinador/a per a un Espai Jove situat al Montcada i Reixac, adreçat a joves de 12 a 25 anys.

La persona que s'incorpori haurà de gestionar els espais dels servei i executar i avaluar els programes d’activitats socioculturals, educatius i comunitaris.

Què faràs?

Coordinar i gestionar l’equip de treball del servei.
Impulsar, coordinar i desenvolupar les accions i projectes del Servei d’Informació i Dinamització Juvenil
Coordinar, liderar i elaborar conjuntament amb l’equip la programació trimestral i mensual.
Realització de memòries i informes per a l’avaluació dels projectes i de les activitats.
Gestionar i fer el seguiment de les despeses trimestrals de l’Espai Jove.
Garantir el treball en xarxa amb altres serveis municipals, entitats i organismes relacionats del territori.
Fer difusió de les activitats per assegurar la participació dels joves en les activitats i programes.
Control d’accés i de seguiment del bon funcionament de l’equipament en els horaris establerts.
Desenvolupar els projectes, activitats i accions de medi obert amb una perspectiva comunitària.
Realitzar les coordinacions i reunions pertinents amb l'entitat gestora i amb l'Ajuntament.


Condicions:
Contracte indefinit a jornada complerta
Conveni d'acció Social
Horari: tardes de dilluns a divendres de 15 a 20 i tres matins de 10 a 14 (dil - dx- dv)
Es requereix flexibilitat horària per donar suport en activitats puntuals de cap de setmana o esdeveniments de nit (Festa Major, concerts...)

Centre de treball Montcada


Requisits:
Formació universitària (finalitzada) en l’àmbit socioeducatiu, preferentment Educació social.
Experiència en dinamització d'activitats socioculturals amb joves.
Experiència o competències en gestió d'equips.
Nivell C de català i de castellà, parlat i escrit.
Coneixement de la realitat sociocultural de la ciutat.
Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals actualitzat.


Font: https://xarxanet.org/oferta-feina/coordinadora-espai-jove-montcada
Entitat
Fundació Pere Tarrés
Termini
Publicació
24/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Montcada i Reixac
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades