Tècnic o Tènica Accessibilitat

Fundació Privada ECOM
Tasques a realitzar: En dependència de la persona responsable, oferir suport a l’Àrea d’Accessibilitat en l'execució i seguiment dels projectes i línies estratègiques: Mobilitat, Urbanisme-Espai públic i Habitatge-Edificació. En concret:

• Organització i gestió de grups, tallers, xerrades i la seva avaluació.
• Redacció de documents amb informació dels projectes i les novetats normatives i d’ajuts.
• Desenvolupament de formacions, gestió i avaluació.
• Atenció i gestió de consultes, denúncies i necessitats.
• Anàlisis de noves normatives, plans i programes d’accessibilitat, mobilitat, urbanisme i edificació.
• Tasques internes de gestió de l’àrea: tasques administratives, justificació de projectes, recerca de recursos, entre d’altres.

Es demana:

• Formació mínima: CFGS Grau Superior (àmbit social)
• Formació i/o experiència sobre accessibilitat i disseny universal.
• Domini de l'entorn Windows, paquet Office i treball en el núvol.
• Nivell C català
• Competències en: treball en equip, atenció centrada en la persona, adaptació als canvis i polivalència, organització i ser una persona resolutiva.

Es valorarà:
• Coneixements / experiència en participació, dinamització de grups i gestió de conflictes.
• Coneixements específics en Mobilitat i perspectiva de gènere als àmbit d’espai públic i mobilitat activa.
• Coneixements o experiència en l’àmbit de la discapacitat i les entitats del tercer sector.
• Certificat de discapacitat.
• Coneixements d’eines 2.0 i xarxes socials.

S’ofereix:

 Contracte fins al 31 de desembre de 2023
 Jornada completa de 35 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres i dues tardes.
 Retribució de 1.387.73€ bruts mensuals (x 14 pagues).
 Lloc de treball: Barcelona (08015)

La data límit de lliurament de currículums és el proper 09 de Juny de 2023
 Forma de lliurament: Especificant REF 009/23
 Adreça electrònica: recursoshumans@ecom.cat
Entitat
Fundació ECOM
Termini
Publicació
26/05/2023
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Indiferent
Ubicació
Barcelona (província)
Especialitat acadèmica
CFGS Integració social
Torns
Matí
Tarda
Jornada
Completa
Nombre de llocs demandats
Entre 1 i 5
Mínim d'experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Requeriments de càrrega

Autorització de tractament de dades personals: 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. 

Autoritzo que les meves dades quedin incorporades a la Base de Dades de la Taula d'entitats del Tercer sector Social de Catalunya, amb la següent Finalitat del tractament:

Permetre que s'envii a les demandes de professionals a les què aplico mitjançant la Plataforma per a Professionals de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. 

En qualsevol moment podré revocar el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, eliminant el meu usuari i comunicant a dades@tercersector.cat l'eliminació del meu currículum del servidors de la Taula. 

Més informació sobre la nostra política de privacitat de dades