Educador Substitució Estiu

Què ofereixes?
Substitució d'Estiu.
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Franges horàries disponibles
A conveniar.
Publicació
6/05/2020
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona (província)
Maresme
Tipus de col·laboració
Presencial
Jornada
Completa
Torns
Matí
Nit
Tarda