Professora de tècniques d'estudi i reforç escolar per a Secundària i Batxillerat

Què ofereixes?
Classes de reforç on-line o a domicili per a alumnes de secundària i batxillerat que s'hagin vist afectats per a la situació COVID-19 i creguin que no han aconseguit assolir els coneixements de l'últim trimestre. Donat que segons quin curs és crucial per poder seguir els coneixements dels pròxims cursos, ofereixo classes de reforç durant aquest estiu (tan a domicili com per via skype i altres suports informàtics). Experència de més de 5 anys fent classes de reforç i són una persona amb molta capacitat d'adaptar-me als diferents nivells i amb pràctica en saber transmetre els coneixements de forma diversa.
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Experiència professional
Entre 5 i 10 anys
Publicació
22/05/2020
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Tipus de col·laboració
Indiferent
Jornada
Completa
Torns
Matí
Tarda