Mediació

Què ofereixes?
Ofereixo la meva experiència en resoldre conflictes.
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Publicació
27/05/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
Indiferent
Jornada
Parcial