Pedagoga i formadora online

Què ofereixes?
Ofereixo acompanyament a persones que desitgen ampliar coneixements sobre Gestió emocional davant les pèrdues; Resiliència i canvis; i La relació d'ajuda.
Tinc amplia experiència en accions formatives dirigides a professionals de l'àmbit sociosanitari, educatiu, salut i creixement personal.
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Experiència professional
Més de 10 anys
Publicació
2/06/2020
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
En línia
Jornada
Completa
Torns
Matí
Tarda