Manager Consultoria social

Què ofereixes?
La Fundació Pere Tarrés requereix una persona que per dirigir una de les àreas que desenvolupa serveis de consultoria i estudis per organitzacions socials i socioeducatives, administracions públiques i empreses (RSC)..

FUNCIONS

Garantir l’eficiència, eficiència i qualitat en el desenvolupament de projectes
Dirigir projectes d'avaluació, tercer sector i voluntariat, entre altres.
Definir i concretar línies de treball estratègiques, projectes, i consolidar les actuals.
Planificar i executar l’estratègia comercial, fidelitzant els clients antics i buscant de nous, tot vetllant pels resultats comercials previstos.
Realitzar accions comercials
Relacionar-se amb els diferents agents del sector (experts, entitats, administració, etc) per difondre i promocionar l'activitat de projectes i transferir els resultats d'aquesta (jornades, publicacions, articles...)
Estudiar i valorar la concurrència a concursos i convocatòries i coordinar la presentació si s’escau
Supervisar el disseny i execució dels projectes, això com impulsar la difusió
Exercir com consultor, com director o inclús com a tècnic d’alguns projectes en el cas de que sigui necessari.
Gestionar i desenvolupar l’equip
Elaborar i fer el seguiment econòmic de l’àrea corresponent
Representar puntualment institucionalment l'àrea
Altres
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Experiència professional
Entre 5 i 10 anys
Publicació
25/06/2020
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona (província)
Tipus de col·laboració
Presencial
Jornada
Completa