Pedagoga

Què ofereixes?
Pedagoga amb experiència de tres anys com a coordinadora en un col.legi amb nens amb trastorn de l'espectre autista i necesitats educatives especials a Anglaterra.
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Publicació
3/08/2020
Estat
Oberta
Ubicació
Tot Catalunya
Tipus de col·laboració
Presencial
Jornada
Completa
Torns
Matí
Tarda