Direcció General

Què ofereixes?
Lloc de directiu/va general de la federació. Aquesta persona dependrà i rendirà comptes a la Junta Directiva d'ECAS, i per extensió a l'Assemblea de socis, sobre tota l'activitat que desenvolupa la pròpia federació.
Entre d'altres funcions haurà de desplegar el marc estratègic; planificar, executar i fer seguiment dels plans operatius anuals; tenir al càrrec a l'equip tècnic; liderar les polítiques generals; assegurar la comunicació i la interrelació de les organitzacions membres vetllant per generar sinergies i coneixements que ajudin a la transformació social i a la lluita contra les desigualtats; planificar, controlar i fer seguiment de l'execució del pressupost; treballar pel creixement de l'entitat; detectar noves necessitats dels associats; donar suport a la coordinació dels diferents grups de treball; fer seguiment del desplegament territorial i d'àmbits; construir el pla d'incidència social i política; fer seguiment de l'agenda institucional; representar la federació davant de tercers i aprofundir sobre les capacitats de l'organització amb l'objectiu de generar propostes de continguts.
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Franges horàries disponibles
Disponibilitat matí i tarda
Experiència professional
Més de 10 anys
Publicació
26/10/2020
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Tipus de col·laboració
Presencial
Jornada
Completa