Promotor/a Centres Esplais Vallès, Maresme i Osona

Què ofereixes?
La Fundació Pere Tarrés cerca un/a promotor/a de Centres d'Esplais dels Territoris Vallès, Maresme i Osona, per formar part de l'equip del Moviment de Centres d'Esplais Cristians Catalans (MCECC), amb la finalitat d'informar, fer el seguiment i promoure el treball en xarxa i l'acció dels centres d'esplai.

FUNCIONS
· Visitar els centres d'esplai federats.
· Atendre i informar als centre d'esplai.
· Promoure i participar en les accions específiques del territori i del Moviment.
· Facilitar els tràmits necessaris entre la federació/Moviment i els centres.
· Assistir a les reunions de coordinació amb la resta de promotors (a Barcelona).
· Realitzar un treball d'acció pastoral al territori.
· Conèixer i promoure la coordinació amb els diferents agents educatius del territori.
· Altres

CONDICIONS LABORALS
- Jornada de 18,75 hores setmanals.
- Obra i servei fins 30/06/2021 (prorrogable)
- Incorporació 11/01/2021

Cal disposar de dimecres tarda per assistir a la reunió de promotors.
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Franges horàries disponibles
a concretar, preferiblement matins i dimecres tarda
Experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Publicació
17/12/2020
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona (província)
Jornada
Parcial
Torns
Matí
Tarda