Coordinadora de projectes

Què ofereixes?
El/la Coordinador/a de projectes de Punt de Referència és la figura professional encarregada de donar suport al/la director/a general en la intervenció socioeducativa, implementar la metodologia de qualitat en els diferents projectes d’intervenció que es duen a terme, gestionar els recursos humans que li corresponen, i és el/la responsable de les àrees internacional i formació, i consultoria.

El/la Coordinador/a de projectes treballa a les oficines centrals de l’entitat juntament amb la resta de l’equip tècnic. Forma part d’un equip tècnic multidisciplinari, té al seu càrrec les i els tècnics/es de mentoria i tècnics/es d’habitatge. Reporta directament a la Directora.
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Franges horàries disponibles
jornada flexible
Experiència professional
Entre 5 i 10 anys
Publicació
22/01/2021
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona (província)
Tipus de col·laboració
Presencial
Jornada
Completa