Responsable Àrea transició a la vida adulta

Què ofereixes?
Aprenem Autisme, la principal associació catalana dedicada a les persones amb autisme, creada l’any 2006 i amb un equip de 23 professionals, cerca un/a professional per liderar i executar projectes enfocats principalment a la vida adulta, incloent formació professional, habitatge i vida autònoma, inserció laboral, oci i altres.

Aquesta nova figura professional reportarà a la Direcció d’Aprenem i a la Comissió de Transició a la Vida Adulta de la Junta de la pròpia organització, desenvolupant un paper clau en la nova estratègia de suport a la vida adulta dins l’entitat. Busquem una persona que ajudi a definir projectes i posteriorment els gestioni i executi, possiblement coordinant a altres professionals i interrelacionant-se amb nombrosos actors dins i fora d’Aprenem.

Les principals funcions de la persona responsable de l’Àrea de transició a la vida adulta seran:
• Ajudar en la definició de nous projectes enfocats a joves i adults amb autisme com ara el Club Social, Servei d’assistència personal, orientació i inserció laboral, etc.
• Lideratge d’aquests projectes, i execució dels mateixos, comptant per això últim amb el suport d’altres membres de l’equip i possiblement de professionals externs.
• Relació amb altres organitzacions i amb empreses per la formació i posterior inserció laboral de persones amb autisme.
• Atenció a les famílies i a les persones amb autisme per orientar-les, fer avaluacions, derivar cap a altres serveis i, parcialment, per donar suport directe o algun
tipus d’acompanyament.

Busquem una persona amb:
- Estudis de Psicologia, Educació, Treball Social o altres disciplines relacionades.
- Estudis, coneixements o experiència en autisme.
- Experiència real en alguns dels àmbits relacionats amb el lloc (formació professional, inserció laboral, vida autònoma, etc.) sigui amb persones amb autisme o
amb algun altre col·lectiu amb necessitats de suport específic.
- Capacitat de lideratge i gestió d’equips amb un alt nivell d’autonomia.
- Capacitat d’interlocució amb la Direcció i la Junta d’Aprenem, amb les famílies i les persones amb autisme, i amb empreses i Administracions Públiques.
- Català i castellà natius. Coneixements d’anglès almenys a nivell de lectura.
- Coneixements d’eines ofimàtiques (Word, Excel, PowerPoint).
- Carnet de conduir i disponibilitat per desplaçaments per Catalunya.

Si esteu interessats podeu enviar el vostre Currículum Vitae a:

Att. Susi Cordón (Directora)
Assumpte: Ref. Vacant Responsable Àrea Responsable TVA
Email: rrhh.crab@gmail.com
Data límit: fins el 14 de març.
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Franges horàries disponibles
- Contracte indefinit després d’un primer període de 6 mesos de prova.
- Horari i jornada: jornada completa de 40h (horari orientatiu de 9h a 14 i de 15h a 18h, però amb flexibilitat horària per desplaçaments o activitats puntuals en
altres horaris).
Experiència professional
Entre 5 i 10 anys
Publicació
23/02/2021
Estat
Oberta
Ubicació
Tot Catalunya
Jornada
Completa