SOTS-DIRECCIÓ CENTRE D'ACOLLIDA MENORS TUTELATS

Què ofereixes?
Responsabilitat i funcions:
SOTS-DIRECCIÓ SERVEI RESIDENCIAL D'ACOLLIDA DE JOVES TUTELATS.Organització operativa i tècnica del treball que han de desenvolupar les diferents unitats, especialment en el tractament educatiu i en el desenvolupament dels programes d’intervenció. A més de les seves funcions assumeix les de la Direcció en la seva absència. Supervisió de l'equip tècnic i de tota la documentació referent al menor.

seguiment de l’equip educatiu - Assumpció de les funcions que li delegui la Direcció del Centre - Assumpció de la responsabilitat i representació del centre en absència de la Direcció - Corresponsabilitat en l’elaboració de la documentació del centre. - SUPERVISIÓ DE L'EQUIP TÈCNIC

Experiència:
Imprescindible
Descripció breu de l'experiència:
EXPERIÈNCIA EN EQUIP TÈCNIC DE CENTRE D'ACOLLIDA O ATENCIÓ A L'INFÀNCIA EXPERIÈNCIA EN COORDINACIÓ D'EQUIPS haver treballat amb joves migrats sols
Formació:
Es valora formació en atenció a l'infància i adolesència i en lideratge.
Salari:
32.600
Conveni laboral:
Conveni d'acció social
Tipus de Jornada:
Matins / Tardes
Tipus de Contracte:
Indefinit/Fix
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Franges horàries disponibles
MATINS I DUES TARDES
Experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Publicació
10/05/2021
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona (província)
Tipus de col·laboració
Presencial
Jornada
Completa
Torns
Matí
Tarda