Director/a de Processos i Recursos Humans

Què ofereixes?
Descripció:
L’Associació Educativa Itaca requereix incorporar a un/una Director/a de Processos i Recursos Humans, amb motiu de la baixa per maternitat de la treballadora actual.

S’ofereix:
Vacant a jornada complerta – 37,5h setmanals (Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural)
Categoria: Director/a de programes, projectes i equips.
Retribució econòmica: 27.000€ bruts / 12 pagues.
Incorporació: Incorporació immediata– fins – Contracte de substitució per baixa de maternitat.

Funcions Principals:
Processos de selecció junt la subdirectora i el / la Coordinador/a del projecte que requereixi la vacant. Acollida a l’entitat i tota la burocràcia adherida.
Gestió de la contractació i documentació conjuntament amb la gestoria laboral. Gestió y control de l’aplicació de control horari dels i les treballadors/es; administració de correus corporatius, etc.
Gestió de nòmines i liquidacions; Plusos i variables mensuals; Pagaments; Baixes mèdiques, dies de permís, control de vacances, etc.
Control de facturació – Recepció i pagament de factures (control de pagament a proveïdors) i emissió i realització de les necessàries. Excel de control bancari mensual de cara a la gestió de justificacions dels projectes presentats.
Supervisió de les tasques del personal de secretaria (facturació, tiquets i control de caixa). Ingressos i despeses de l’entitat juntament al control bancari. Excel de pagament de quotes de les famílies; Baixes d’usuaris/es, etc.
Control de donacions (emissió de certificats de donació i gestió de la declaració d’aquestes. )
Suport en la presentació d’auditories i justificacions econòmiques.
Control i supervisió de RGPD (nivell intern documental i extern amb empresa de control).
Control dels models tributaris a presentar per l’entitat – gestoria i despatx d’assessors. Atenció a les notificacions de l’Agència Tributaria, Ajuntament (s) i/o altres ens públics.
Consultes legals en relació a convenis /subvencions /bases i/o altres que siguin d’interès en qualsevol àmbit de l’Associació.
Arxiu i control documental a nivell informàtic i format físic.
Suport a Subdirecció a diverses àrees – Pla formatiu treballadors/es; Pràctiques i voluntariat; Captació de fons.

Requisits mínims:
Diplomat/da en àrees relacionades - Dret, Relacions Laborals; Recursos Humans; ADE.
Experiència en entitats del Tercer Sector – o en un lloc similar.
Coneixements d’Ofimàtica (Paquet Office).
Treball en equip i pro activitat.
Incorporació novembre 2021.
Coneixements en captació de fons públic i/o privats.

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum, acompanyat d’una carta de motivació a: lgonzalez@aeitaca.org y alozano@aeitaca.org. Assumpte: Vacant RRHH.
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Publicació
25/10/2021
Estat
Oberta
Ubicació
Hospitalet de Llobregat, l'
Tipus de col·laboració
Presencial
Jornada
Completa
Torns
Matí