Prograciació app per aprendre a llegir i escriure

Què ofereixes?
Des de l’ONG ACOF (https://www.comissiodeformacio.org) busquem una persona que faci
modificacions i ampliació de l’aplicació ORALPHA APP, una aplicació per a aprendre i
practicar la lectoescriptura en castellà i català per a persones refugiades i migrades que no van
anar o van anar molt poc a escola i volen alfabetitzar-se (com un Duolingo per a persones no
lletrades o poc).
Es va fer una primera fase on es va crear l’estructura de l’app en Android Studio i es van
programar les 15 tipologies d’activitats organitzades en set mòduls (fins al moment). Després
de la primera fase de creació es va fer una segona fase de pilotatge de l’app i en aquesta
tercera fase que està per fer, s’han d’implementar millores i afegir algun mòdul més a l’app.
L’equip es compon per un educador social que pren les decisions pedagògiques (decideix
l’ordre de les activitats i el contingut) , una dissenyadora gràfica que s’encarrega de la part
gràfica (dona les imatges, l’art, composició de les pantalles, etc.), més la part de programació.
Aquesta tercera fase de millora s’ha de completar durant aquest juliol de 2022 i les dos/tres
primeres setmanes de setembre (a l’agost no hi ha activitat, per vacances).
Es preveu una reunió de traspàs i contacte puntual permanent amb el programador de la
primera fase, per possibles dubtes.
Característiques de l’oferta:
* Horari flexible
* Participació en un projecte d’impacte social.
* Participació en el tercer sector social
* Participació en un projecte socioeducatiu innovador.
* Bon ambient de feina i treball en equip.
* Teletreball
* Salari: 1.500€ bruts en total per tota la feina
* Contracte com a professional autònom
Requeriments:
* Afegir animacions als botons
* Canviar el menú afegint imatges als botons dels mòduls
* Canviar el submenú posant el llistat d’activitats en panel quadriculat (per tal de no haver de
fer tant d’scroll)
* Afegir una barra de progrés a cada mòdul
* Afegir una animació a final de cada mòdul de felicitacions per acabar-lo
* Afegir i canviar algunes locucions (facilitem les gravacions)
* Millorar la programació de 5 de les 15 tipologies (petites millores: mides d’imatges, espai
entre lletres...)
* Arreglar que algunes paraules no hi caben en la pantalla
* Afegir 25-30 pantalles (activitats) a cada mòdul ja creat (hi ha 7 fins al moment)
* Afegir 4/5 mòduls més amb unes 75 pantalles (activitats)

Persones interessades i més informació contacteu en el 626 70 69 12 (César Herranz)
Franges horàries disponibles
9:00-15:00
Publicació
13/07/2022
Estat
Oberta
Tipus de col·laboració
En línia
Jornada
Parcial
Torns
Matí