Tècnic/a de Comunicació

Què ofereixes?
ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social som una federació que aglutina més d’un centenar d’entitats que treballen amb col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat.

El nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la corresponsabilitat, amb una cohesió social sòlida i duradora de la qual tothom en sigui partícip.

La inserció sociolaboral dels col·lectius en situació o risc d’exclusió, les polítiques actives d’ocupació, i la participació del tercer sector en les estratègies i programes per a la creació d’ocupació a Catalunya són un àmbit de treball prioritari per a ECAS.

És en aquest marc, que obrim un procés de selecció per a la incorporació d’un/a Tècnic/a de comunicació. Aquesta figura tindrà com a principals objectius:

 1. El desenvolupament de la comunicació del Programa Diversitat i Empresa, que en aliança amb PIMEC promou la inserció laboral de les persones pertanyents a col·lectius vulnerables amb dificultats d’inserció, a través de diverses actuacions tant en l’àmbit de la petita i mitjana empresa com en l’àmbit de les persones, facilitant l’acompanyament, capacitació i formació dels col·lectius en situacions de vulnerabilitat.

 2. El suport a l’Àrea de Comunicació general d’ECAS.

Funcions vinculades al Programa Diversitat i Empresa
• Disseny i execució del pla de comunicació del programa.
• Elaboració i redacció de continguts en diferents suports (paper i digital).
• Organització d’esdeveniments lligats al programa.

Funcions vinculades a l’Àrea de Comunicació general de l’entitat
• Gestió de xarxes socials de l’entitat.
• Execució de la comunicació interna i externa de l’entitat (butlletins, web).

Aquesta figura tindrà una doble dependència funcional. Reportarà a la direcció del Programa Diversitat i Empresa i a la Responsable de Comunicació d’ECAS.

Requeriments
• Estudis de comunicació i/o màrqueting.
• Experiència en disseny de campanyes de comunicació i sensibilització social.
• Domini de tècniques de dinamització de xarxes socials.
• Coneixement de programes d’edició d’imatge, vídeo i web.
• Valorable coneixements de màrqueting, publicitat i comunicació corporativa.
• Valorable coneixements i/o experiència en el sector social.
• Excel·lent nivell de redacció en català.

Competències
• Visió estratègica.
• Excel·lent capacitat de comunicació.
• Capacitat d’adaptació multidisciplinària en el dia a dia del si d’un equip professional reduït.
• Alt nivell d’organització i excel·lent capacitat de gestió.
• Habilitats per al treball col·laboratiu.
• Orientació a resultats.
• Capacitat de resposta ràpida a les necessitats del programa.
• Implicació i compromís amb el programa.

Condicions laborals
• Entitat que contracta: ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social
• Jornada laboral: 38,5 hores/setmana
• Contracte: Temporal segons programa (aproximadament 1 any)
• Sou: 2.128€ bruts/mes
• Data d’incorporació prevista: el més aviat possible

Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Franges horàries disponibles
a concretar
Experiència professional
Entre 5 i 10 anys
Publicació
24/10/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Tipus de col·laboració
Presencial
Jornada
Completa