Responsable de Justificació Projecte

Què ofereixes?
ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social som una federació que aglutina més d’un centenar d’entitats que treballen amb col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat.

El nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la corresponsabilitat, amb una cohesió social sòlida i duradora de la qual tothom en sigui partícip.

La inserció sociolaboral dels col·lectius en situació o risc d’exclusió, les polítiques actives d’ocupació, i la participació del tercer sector en les estratègies i programes per a la creació d’ocupació a Catalunya són un àmbit de treball prioritari per a ECAS.

És en aquest marc, que obrim un procés de selecció per a la incorporació d’un/a Responsable de Justificació de Projecte. Aquesta figura tindrà com a principals objectius:

 1. El seguiment econòmic i els processos de justificació del Programa Diversitat i Empresa, que en aliança amb PIMEC promou la inserció laboral de les persones pertanyents a col·lectius vulnerables amb dificultats d’inserció, a través de diverses actuacions tant en l’àmbit de la petita i mitjana empresa com en l’àmbit de les persones, facilitant l’acompanyament, capacitació i formació dels col·lectius en situacions de vulnerabilitat.
Aquest projecte està conformat per dues línies de subvenció: una primera línia en la qual les entitats participants tenen un rol de seguiment i de coordinació a una segona línia on les entitats subvencionades s’ocuparan de la implementació del projecte.

 2. El suport a l’Àrea d’Administració i Projectes d’ECAS

Funcions vinculades al Programa Diversitat i Empresa
• Gestió del procés econòmic-administratiu de la subvenció: disseny, seguiment, gestió, coordinació, recull d’informació i justificació econòmica:
o Presentació de documentació i resposta de requeriments i/o documentació.
o Enviament i recepció de correspondència relacionada amb les subvencions.
o Interlocució amb les administracions públiques per a la resolució de dubtes.
• Seguiment del pressupost:
o Seguiment, control i avaluació econòmica dels projectes.
• Contacte i seguiment administratiu de les entitats de la Línia 2 vinculades al Programa Diversitat i Empresa:
o Arxiu de la documentació.

Funcions vinculades a l’àmbit general de l’entitat
• Suport en la gestió relacionada amb l’Àrea d’Administració i Projectes (subvencions, comptabilitat, facturació).
• Suport en el seguiment del pressupost i comptabilitat analítica.

Aquesta figura dependrà de la direcció del Projecte Diversitat i Empresa.

Requeriments
• Titulació superior en Administració, Economia, Finances o Administració i Direcció d’Empreses.
• Experiència consolidada en eines de gestió i de gestió de processos.
• Experiència administrativa en subvencions, preferentment europees.
• Coneixements avançats en comptabilitat.
• Coneixement, a nivell avançat, del paquet Office, i especialment en EXCEL.
• Competències a nivell avançat en TIC.
• Català i castellà.
• Habilitat numèrica-matemàtica.
• Es valorarà el coneixement en sistemes de qualitat.

Competències
• Capacitat d’organització i planificació.
• Orientació a treball per objectius i resultats.
• Capacitat de treball en equip.
• Capacitat per integrar tasques de diferent naturalesa.
• Capacitat de gestionar sistemes o pràctiques que permetin analitzar, recollir i gestionar idòniament la informació requerida.
• Capacitat d’anàlisi.
• Visió sistemàtica.
• Rigorositat i exactitud.
• Autonomia.
• Capacitat de resposta ràpida a les necessitats del programa.
• Implicació i compromís amb el programa.
• Claredat i transparència.
• Responsabilitat, iniciativa i pro activitat.

Condicions laborals
• Entitat que contracta: ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social
• Jornada laboral: 38,5 hores/setmana
• Contracte: Temporal segons programa (aproximadament 1 any)
• Sou: entre 2.500 – 2.800€ bruts/mes segons adequació personal/lloc
• Data d’incorporació prevista: el més aviat possible


Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Franges horàries disponibles
a concretar
Experiència professional
Entre 5 i 10 anys
Publicació
24/10/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Tipus de col·laboració
Presencial
Jornada
Completa