Coordinació de convocatòries

Què ofereixes?
Per a la Fundació Jaume Bofill, busquem 1 responsable que assumeixi la coordinació de la presentació de projectes a convocatòries de subvencions i ajuts, tant d’origen públic/ privat com d’origen nacional/ internacional. L’objectiu d’aquesta posició és la identificació i coordinació de la presentació de projectes a convocatòries millorant l’encaix i volum de propostes presentades així com garantint la qualitat de les propostes presentades a convocatòries.

Responsabilitats

● Cerca i identificació de convocatòries de subvencions i ajuts que puguin encaixar amb els projectes de la Fundació.
● Coordinar la presentació de projectes a convocatòries d’ajuts i subvencions de tercers d’origen públic o privat, tant d’origen nacional com internacional amb l’equip intern.
● Centralitzar tota la informació necessària per presentar el/s projecte/s: lectura aprofundida de bases, convocatòries i documents, identificant requisits, warnings i elements a tenir en compte per presentar un projecte.
● Suport a l’equip tècnic en la formulació de la proposta (documentació, plantilles Ad-Hoc de suport, criteris de valoració, etc.), i en la resolució de dubtes tècnics/ administratius que puguin sorgir i aportar solucions àgilment.
● Generar la documentació administrativa necessària per presentar els projectes (plantilles, omplir contingut, firma digital, càrrega de documentació i enviament de la proposta, resposta a al·legacions en el cas que n’hi hagi, etc).
● Justificació dels projectes (al·legacions si fossin necessàries, generar i consolidar documentació administrativa i econòmica, coordinar justificació tècnica si fos necessària, presentació, etc).

Perfil i competències

● Experiència mínima de dos anys en redacció i presentació de projectes a convocatòries (tant en la part tècnica com la part administrativa).
● Experiència mínima de quatre anys en gestió de projectes (disseny, implementació, seguiment tècnic i econòmic, avaluació i justificació).
● Persona rigorosa i eficient, amb alt nivell de planificació i organització personal.
● Persona resolutiva, amb autonomia i orientada a resultats.
● Capacitat per treballar sota pressió de terminis.
● Excel·lents capacitats en comunicació escrita, tant en català com en castellà.
● Coneixement i comprensió de llengua anglesa equivalent al nivell Advanced/ C1.
● Nivell avançat del paquet Office, especialment Word i Excel.
● Es valorarà experiència prèvia en la justificació tècnica i econòmica d’ajuts públics i privats.
● Es valoraran coneixements i experiència en l'àmbit d'entitats no lucratives.
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Publicació
2/11/2022
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona (província)
Tipus de col·laboració
Presencial
Jornada
Completa