Educador/a pel Centre Obert del barri de Llefià

Què ofereixes?
FORMACIÓ
Titulació universitària en Educació Social.
Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.

COMPETÈNCIES
Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumnat en pràctiques.
Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius.
Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció
socioeducativa acord amb les necessitats detectades.
Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com
del territori.
Dinamisme i autonomia.
EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS
Mínim 1 any d’experiència.
Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en
desavantatge social
Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals.
FEINA
Realització de l’acompanyament socioeducatiu d’infants i famílies en risc social: anàlisi de
necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les
famílies i coordinació amb la xarxa).
Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives a partir dels objectius
establerts.
Intervenció socioeducativa en grup i individualment.
Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment
del personal en pràctiques.
Coordinació temes vinculats amb el programa ProInfància.


HORARI 30 hores de dilluns a divendres en horari de tarda. Puntualment treball en caps de setmana
amb compensació en còmput anual d’hores. Activitats en vacances escolars de casals i colònies.
SOU BRUT 1376,99 € bruts mensuals per 12 pagues.
ALTRES Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Publicació
18/01/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Badalona
Tipus de col·laboració
Presencial
Jornada
Parcial
Torns
Tarda