Psicoleg

Què ofereixes?
Contracte indefinit amb jornada completa. Jornada intensiva a l'estiu.
Conveni d'acció intervenció social 2022-2024
Treball amb professionals de primer nivell dins l'àmbit oncològic
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Franges horàries disponibles
Dilluns a Divendres 8h/9h - 18h/19h
Divendres jornada intensiva de 9,30h a 14h.
Experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Publicació
22/02/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Igualada
Tipus de col·laboració
Presencial
Jornada
Completa
Torns
Matí
Tarda