Substitució temporal del rol de secretaria tècnica

Què ofereixes?
La XES ofereix un lloc de feina per cobrir una baixa temporal de 4 mesos en el rol de secretaria tècnica. La persona que s’incorpori haurà d’executar tasques associades a la confecció d’ordres del dia, actes i convocatòries de reunions, al seguiment d’acords presos i processos dins de l’entitat i també algunes tasques administratives vinculades a la gestió de subvencions i de base de dades de sòcies. També tindrà funcions associades a l’atenció de les sòcies de l’entitat, així com d’acollida de noves sòcies.

A continuació detallem les característiques del lloc de treball:

SECRETARIA TÈCNICA: 30 HORES

Funcions:

Atenció a les persones i entitats sòcies, i acollida de noves associades.
Gestió i actualització de base de dades de sòcies.
Dinamització del grup de treball de sòcies.
Atenció i derivació de les peticions rebudes a l’entitat pels canals ordinaris (telèfon, correu electrònic).
Confecció d’ordres del dia, convocatòries de reunions i elaboració d’actes.
Gestió de llistes de correu.
Seguiment d’acords i processos dins de l’entitat i en diferents comissions i grups de treball.
Suport en la sol·licitud i justificació de subvencions.
Suport en l’organització de l’aniversari de la xarxa.
Acompanyament i suport a la comissió de xarxes locals.
Suport en la implementació de millores de la comunicació interna a l’entitat.
Coordinació amb la comissió tècnica i altres espais de decisió de l’entitat.
Perfil requerit

– Experiència de dos anys demostrable en gestió administrativa en entitats no lucratives i/o moviments socials.

– Compromís i coneixements en l’àmbit de l’economia solidària i el consum responsable i altres causes de justícia social i/o ambientals

– Capacitat d’autonomia, iniciativa, organització i innovació.

– Capacitat de treball en equip i dinamització d’espais col·lectius

– Competències lingüístiques: nivell alt de català i castellà.

– Coneixement en programari CRM, access o similars.

Es valorarà:

– Participació activa a la XES i/o ser sòcia individual o membre d’una organització sòcia.

– Experiència en gestió de dades.

– Experiència en eines i sistemes de comunicació interna.

– Formació en facilitació i treball de processos.

– Coneixements en perspectiva de gènere i sostenibilitat ambiental.

Condicions laborals

– Contracte de substitució per 4 mesos.

– Jornada de 30 hores setmanals.

– Salari: 22.875 euros (brut anual) / 1.906 euros (brut mensual a 12 pagues).

– Lloc de treball: Barcelona.

– Incorporació: març de 2023.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Les persones interessades en aquest lloc de treball han d’enviar a laboral@xes.cat

– El CV.

– Carta de motivació.

El termini de presentació de candidatures finalitza el dimecres 1 de març.
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Franges horàries disponibles
Jornada de 30 hores
Experiència professional
Entre 1 i 4 anys
Publicació
27/02/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Tipus de col·laboració
Indiferent
Jornada
Parcial