Auxiliar de suport als projectes socioeducatius a Salt (Girona)

Què ofereixes?
Oferta vinculada a la Subvenció del Programa de Formació i Treball JOVES (SOC – TRFO JOVES).

FORMACIÓ:
Estudis mínims acabats de l’Educació Secundària Obligatòria.
Valorable carnet de monitor/a de lleure.

COMPETÈNCIES:
Dinamisme i empatia.
Capacitat organitzativa.
Capacitat de treball en equip.
EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS:
Nivell bàsic d’ofimàtica.
Bon nivell de català i castellà.
Els requisits imprescindibles de la subvenció són:
● Tenir entre 17 i 25 anys
● No haver estat beneficiari anteriorment de la mateixa Subvenció l’any anterior.
● Estar inscrit al Servei d’Ocupació com a Demandant d’Ocupació (DONO).
I complir amb un dels dos requisits següents:
● Acreditar la situació de tutela o de extutela de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya (s’hi inclou persones que hagin estat ateses per serveis de la DGAIA sense resolució
formal d’adjudicació de tutela a la Generalitat).
● Acreditar estar en situació de vulnerabilitat (informe Serveis Socials,...)

FEINA:
Gestionar els espais del centre de treball per a poder realitzar adequadament l’atenció directe amb
els/les participants.
Col·laborar en la dinamització d’activitats amb els i les participants dels diferents serveis.
Dur a terme processos administratius de suport als serveis del centre de treball.
Preparació del material necessari per a la realització de les activitats socioeducatives dels serveis.

HORARI 40h/setmanals de dilluns a divendres.
SOU BRUT 1.294,70€ bruts mensuals per 12 pagues
INCORPORACIÓ 1 Juliol 2023
DURADA CONTRACTE fins novembre 2023
ALTRES Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Publicació
11/05/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Salt
Tipus de col·laboració
Presencial
Jornada
Completa