COORDINADOR/A DE L’ÀREA DE JOVES I DEL PROJECTE TA-AXIRA

Què ofereixes?
Gestionar una proposta d’educació integral per a joves migrats sols/es a partir de coordinar l’àrea jove de l’entitat dinamitzant el projecte Ta-Axira i també duent un mínim de seguiment dels altres joves participants als altres projectes de l’entitat.

Altres funcions inherents al lloc de feina, com ara:
• Formació: docència, disseny d’itineraris formatius, organització i creació de materials didàctics, vetllar per la transversalitat de valors i continguts.
• Dinamització de la participació i la convivència: activitats de lleure, habilitats, coneixement de l’entorn social i cultural, accions de suport a la inserció sociolaboral...
• Seguiments individualitzats: tutories, detecció de necessitats i interessos, resolució de conflictes, assessoraments, suport emocional, acompanyaments...
• Coordinació amb els referents dels centres i recursos d’acollida derivadors.
• Participació i coordinació comunitària amb entitats del territori, taules de treball...
• Coordinació amb l’equip de l’entitat.
• Coordinació de l’equip de voluntariat.
• Realització de les tasques administratives generades pel projecte (elaboració de memòries, informes i projectes).
• Tutor/a de pràctiques del grau de Pedagogia i del CGS Integració Social.

Requisits:
 Formació i/o experiència laboral amb el col·lectiu de joves i persones nouvingudes.
 Capacitat de creació i registre de materials d’ELE.
 Coneixements de MECR.
 Domini de la llengua catalana i castellana alt (equivalent al nivell C).
 Competències digitals: CRM, BBDD, paquet Office nivell mig, XXSS i eines de Google (Gmail, Drive, Calendar, etc.).
 Compromís amb l’entitat, actuant d’acord amb els principis, objectius i valors de l’entitat.
 Flexibilitat per l’assumpció de tasques i funcions diverses relacionades amb l’àmbit de treball.
 Capacitat, motivació, disposició i flexibilitat per a treballar en equip i amb voluntariat.
 Capacitat de comunicació, empatia i interacció positiva amb les persones.
 Disposició i motivació per treballar en un equip horitzontal.
 Autonomia i responsabilitat
 Elevada capacitat d’organització personal.

Formació: Grau en Educació Social, Pedagogia, Magisteri o altres estudis equivalents del camp social.

Es valorarà:
 Coneixement de les dinàmiques associatives.
 Domini d’altres idiomes –àrab, francès, anglès-.
 Persones racialitzades o d’origen migrant.

Procés de selecció: les persones candidates hauran d’omplir aquest formulari: https://forms.gle/TLzH5oQ3gfWZci8E7, on caldrà adjuntar el CV actualitzat. Només es consideraran les candidatures de persones que ens facin arribar el CV mitjançant l’esmenta’t formulari.

Data d’incorporació: Setembre 2023. Imprescindible tenir disponibilitat per fer el traspàs del 17 al 20 de juliol (remunerat).
Tipus de contracte: indefinit amb període de prova de 3 mesos.
Jornada laboral: 30 hores setmanals, en horari de matins i alguna tarda.
Sou brut: Categoria professional llicenciat, Segons conveni d’Acció Social (12 pagues).
Termini de lliurament del CV: 02/07/2023
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Franges horàries disponibles
Matins i 1 tarda.
Experiència professional
Cap
Publicació
12/06/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Tipus de col·laboració
Presencial