COORDINADOR/A TRANSVERSAL DE L’ATENCIÓ SOCIAL DE L’ENTITAT

Què ofereixes?
Gestionar i coordinar el projecte d’atenció social integral a persones que han migrat i que es troben diferents moments del procés d’acollida (necessitats bàsiques, situació administrativa, formació i orientació laboral, etc.).
Gestionar i coordinar el projecte d’Apropament a la diversitat cultural que promou la sensibilització de la comunitat.
Altres funcions inherents al lloc de feina, com ara:
• Atenció individualitzada a persones que es troben en un procés d’acollida.
• Atendre situacions d’urgència (necessitats bàsiques, sensellarisme, pèrdua habitatge, etc.)
• Coordinació amb els diferents agents i professionals del territori..
• Recerca de recursos que donin resposta a les demandes plantejades.
• Organització d’actes envers a la perspectiva intercultural.
• Coordinació específica amb el projecte de dones i d’assessorament jurídic de l’entitat.
• Coordinació amb l’equip de l’entitat
• Coordinació curs mòdul ‘c’ pel certificat d’acollida.
• Tutor/a de pràctiques del grau de Treball Social.
• Redacció de projectes, memòries, informes, entre altres.

Requisits:
 Domini de la llengua catalana i castellana alt.
 Disposició i motivació per treballar en un equip horitzontal.
 Competències digitals: CRM, BBDD, paquet Office nivell mig, XXSS i eines de Google (Gmail, Drive, Calendar, etc.).
 Compromís amb l’organització actuant d’acord amb els principis, objectius i projectes de l’entitat.
 Autonomia i responsabilitat.
 Elevada capacitat d’organització personal.
 Flexibilitat per l’assumpció de tasques i funcions diverses relacionades amb l’àmbit de treball.
 Capacitat, motivació, disposició i flexibilitat per a treballar en equip i amb voluntariat.
 Tenir iniciativa i ser una persona proactiva.
 Capacitat de comunicació, empatia i interacció positiva amb les persones

Es valorarà:
 Formació i/o experiència laboral amb el col·lectiu de persones nouvingudes, joves i sensellarisme.
 Formació en atenció a persones que han patit violències masclistes.
 Formació en perspectiva intercultural.
 Coneixement de les dinàmiques associatives.
 Coneixement d’Àrab, anglès, francès, altres idiomes.
 Persones racialitzades o d’origen migrant.

Formació: Titulació universitària en Treball Social. (valorable educació social)

Data d’incorporació: Setembre 2023
Tipus de contracte: indefinit amb període de prova de 3 mesos.
Jornada laboral: 30 hores setmanals, en horari de matins i tardes.
Sou brut: Categoria professional llicenciat, Segons conveni d’Acció Social (12 pagues)
Termini de lliurament del CV: 02/07/2023
Procés de selecció: les persones candidates hauran d’omplir aquest formulari: https://forms.gle/ziMSG4Mt1ACmDGBa8, on caldrà adjuntar el CV actualitzat. Només es consideraran les candidatures de persones que ens facin arribar el CV mitjançant l’esmenta’t formulari.
Nombre de llocs ofertats
Entre 1 i 5
Franges horàries disponibles
Matins i tardes
Publicació
12/06/2023
Estat
Oberta
Ubicació
Barcelona
Tipus de col·laboració
Presencial